6 stadii ale dezvoltării unei echipe de lucru

echipaSuccesul unei afaceri este definit de echipa care stă în spatele proiectului. Munca de echipă reuşită duce la optimizarea calităţii şi îndeplinirea cu brio a obiectivelor. Pentru a vedea care sunt etapele urmate în calea dezvoltării unei echipe profesioniste este important să aruncăm o privire asupra lucrării lui Bruce Wayne Tuckman, “Tucman’s Stages”. În această carte ne sunt prezentate stadiile în care se dezvoltă o echipă. Astfel cunoaşterea modului în care se dezvoltă o echipă devine un instrument util pentru team leader, care poate anticipa modul în care evoluează interacţiunea personalului.

Etapele dezvoltării unei echipe de lucru:

Fuzionarea

În faza iniţială membrii unei echipe noi nu se cunosc, nu au încredere deplină unii în alţii şi nu- şi cunosc rolul exact în cadrul echipei, ce aşteptări să aibă de la ceilalţi şi ce se aşteaptă de la ei. În această etapă este important rolul leaderului, care reprezintă autoritatea şi care oferă viziune şi claritate obiectivelor şi scopului echipei. Este necesară implicarea dinamică, fermă, a acestuia. Leaderul va stabili care sunt comportamentele de urmat în cadrul companiei, care sunt aşteptările în privinţa obiectivelor.

În această etapă, este important ca liderul să-şi construiască o imagine puternică, chiar autoritară, deoarece acest fapt va duce la formarea mai rapidă a echipei.De asemenea, este importantă sprijinirea şedinţelor, a dezbaterilor,  pentru ca fiecare să aibă ocazia să înveţe valorile celor cu care lucrează şi pentru a stabili raporturi individuale profesionale cât şi sociale.

Conflictul

În primele faze ale formării unei echipe, este posibil să apară sentimente de neîncredere sau teamă în raport cu ceilalţi angajaţi. Rolurile distribuite fiecăruia şi aşteptările nu sunt încă clar definite, iar acest lucru duce de foarte multe ori la conflicte în ceea ce priveşte regulile companiei, priorităţi sau obiective. Un leader ingenios va vedea în conflict o posibilitate de dezbatere, de exprimare a ideilor. Acesta ar trebui să-şi asume rolul de arbitru, mediator al conflictului, pentru a fi sigur că viziunea sa asupra proiectului cât şi conduita aşteptată sunt cunoscute angajaţilor şi pentru a se asigura că totul rămâne într-o notă impersonală. Acest lucru poate fi greu de făcut, fiind importantă câştigarea încrederii personalului. Instrumente utile pentru leader ar fi: sinceritatea, ţinerea promisiunilor, exprimarea directă dar respectuoasă a gândurilor şi viziunii profesionale, cunoaşterea şi ascultarea punctelor de vedere ale personalului.

Încrederea

După primele etape, membrii grupului ajung să cunoască modul de lucru cât şi capacităţile celorlalţi. Prin urmare ezită mult mai puţin în a-şi exprima opiniile şi ideile, şi încep să se gândească la îndeplinirea obiectivelor ca o echipă nu ca individ. Această etapă poate fi recunoscută de leader prin ajutorul, asistenţa şi suportul pe care angajaţii le oferă celorlalţi în realizarea sarcinilor de lucru. În această etapă este important feedbackul pozitiv pentru ca echipa să ştie că îi este recunoscut progresul şi realizările.

 Angajamentul

În această etapă, majoritatea membrilor echipei nu vor mai privi munca depusă ca pe un efort individual, ci mai degrabă ca pe o realizare a grupului. Astfel aceştia îşi pot asuma un angajament faţă de echipă, leader sau companie, acest lucru sporind productivitatea şi dinamica muncii. În această etapă, nu mai este necesară implicarea atât de puternică a leaderului ca figură de autoritate. Se poate spori interacţiunea cu personalul, încurajarea acestuia şi menţinerea unei atitudini proactive, dezvoltând un mediu de încredere.

 Comunitatea

Personalul formează cu adevărat o echipă. Angajaţii se respectă, au încredere unii în alţii, putând îndeplini obiectivele cu responsabilitate şi putând lua decizii pentru binele echipei şi al companiei. Leaderul ar trebui să arată încredere în echipă şi atâta timp cât riscurile sunt reduse poate da mâna liberă personalului în luarea deciziilor privitoare la sarcinile de lucru.

 Creativitatea

Având încredere unii în alţii, angajaţii se simt liberi să discute idei şi posibilităţi de abordare a proiectelor. Există dezbateri care urmăresc binele indivizilor, echipei, obiectivelor de muncă şi ale companiei. Astfel există mediul propice pentru inovaţie. Leaderul va avea rolul de a observa munca echipei pentru a se asigura de anumite standarde profesionale, de a încuraja şi motiva echipa, recunoscându-i acesteia capacitatea de autoconducere.

Aceste etape reprezintă un instrument util pentru orice leader, transformarea angajaţilor într-o echipă fiind un proces uneori anevoios. Astfel, team leaderul poate urmări progresul înregistrat şi poate interveni pentru optimizarea calităţii muncii, a mediului de lucru şi pentru a-şi aduce aportul creării de inovaţie.