Ajutor!!! Vreau minimis!

babys_first_stepsO nouă schemă de ajutor de stat se va deschide anul acesta cu surle și trâmbițe, mai exact pe 1 iulie 2013 și va dura până pe 31 octombrie 2013. Scopul acesteia este de a susține în continuare întreprinderile mici și mijlocii în vederea realizării de diverse investiții prin care se vor crea astfel noi locuri de muncă, cel mai important obiectiv pe care România are nevoie să-l îndeplinească în momentul de față.

Cine poate beneficia

Întreprinderile mici și mijlocii inclusiv microîntreprinderile, cum s-ar spune, companii micuțe de tot, cu până la 9 angajați, aflate la început de drum .

Condiții minime obligatorii

Dragă întreprindere,  tu ar trebui să:

 • fii înregistrată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, să ai sediul şi să-ți desfăşori activitatea în România;
 • desfăşori activitate economică, adică ești o firmă deja înființată care produci deja chiar dacă ești new entry pe piață și încă nu ai împlinit un anișor;
 • nu  fi primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau dacă ai fost vrednică și ai  primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu trebuie să depăşească plafonul echivalent în lei a 200.000 euro;
 • prezinți un plan de investiţii în care să evidențiezi cheltuielile eligibile – vei face acest lucru cu ajutorul prietenului tău cel bun în astfel de momente – consultantul;
 • prezinți un studiu tehnico-economic din care rezultă cât de rentabil este proiectul – din nou, vei face acest lucru cu ajutorul prietenului tău bun în astfel de momente – consultantul;
 • prezinți un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării proiectului, dar şi pentru crearea până la finalizarea sa a 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;
 • nu înregistrezi debite restante la bugetul general consolidat;
 • nu te afli în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare – lucruri foarte grave, sperăm că nu va fi cazul niciodată să ai astfel de probleme;
 • nu intri în categoria “întreprinderilor în dificultate”, adică o duci rău de tot cu datoriile, dacă nu ai succes pe piață, din păcate nu poți aplica;
 • nu au fost emise împotriva ta decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

Ei bine, mai toate sectoarele au prioritate, în afară de câteva  domenii finanțate din alte programe precum pescuit și acvacultură, producția primară de produse agricole sau sectorul cărbunelui. De asemenea, nu se finanțează activități legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene,  ajutoare pentru folosirea mărfurilor autohtone în locul celor importate; ajutoare pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri sau ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Cheltuieli eligibile pe scurt:

 • realizarea de construcţii noi sau achiziţia de construcţii care să ajute la desfășurarea activităților firmei;
 • echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii companiei;
 • echipamente IT.

Alte aspecte importante de ştiut:

Nu se ia în considerare TVA-ul în calculul cheltuielilor eligibile.

Nu ai voie să achiziționezi nimic în leasing pentru că trebuie să ai totul nou, ca scos din cutie, doar așa vei performa.

Activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini, adică sunt ale dumitale, fără litigii, ipoteci şi alte minunății.

Pentru teren ai nevoie de act de proprietate sau cel puțin un contract de concesiune valabil încă 3 ani după finalizarea investiției.

Maximul pe care-l poți primi este de 200.000 Euro și cel mai important, ține-te bine, contribuția ta va fi de 0%.

Atenţie la licitaţii! Tot ce achiziționezi prin proiect trebuie însușit în condiții de piață cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii, cu alte cuvinte achiziții corecte, curate ca lacrima.

Ce ai nevoie pentru a depune:

 • cerere de acord pentru finanţare;
 • opis cu toate documentele necesare dosarului;
 • certificat constatator, în original,  de la Oficiul Registrului în care să se menţioneze informaţii importante despre firma vedetă, precum: date de identificare, CUI, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, obiectul principal de activitate şi de asemenea toate cele secundare,  punctele de lucru dacă este cazul, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunzător, în amplasamentul dezvoltării proiectului;
 • declaraţie privind încadrarea întreprinderii solicitante în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, este un formular standard;
 • certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat și certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local;
 • situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, dar acest lucru este valabil doar pentru firmele care au activitate mai mare de 1 an;
 • plan de investiţii în care se vor detalia toate cheltuielile eligibile aferente proiectului;
 • oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii și bineînțeles devizul general şi devizele pe obiecte conform HG nr. 28/2008  în cazul realizării de construcţii;
 • studiu tehnico-economic din care să rezulte măreția proiectului tău:  cât este de viabil, cât este de eficient economic în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei, nu uita să acorzi mare atenție acestei părți, aici este secțiunea de convingere și este cea mai importantă;
 • angajament ferm privind locurile de muncă,  trebuie să te ții de promisiune și să creezi 7 locuri de muncă, faci cel mai mare bine societății;
 • în cazul realizării unei construcţii noi, trebuie să demonstrezi, după cum spuneam și mai sus, că terenul este al tău prin: un contract de vânzare-cumpărare, o donaţie, un certificat de moştenitor, un act administrativ de restituire definitiv şi irevocabil sau măcar un contract de concesiune valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei; de asemenea, mai trebuie să faci dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi trebuie să prezinți și Certificatul de urbanism;
 • în cazul achiziţionării de construcţii, ești obligat să prezinți un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R;
 • actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Ei, ce ziceți!? Hai că nu-i greu! Vă rog nu ratați această oportunitate! E o șansă pentru dezvoltarea voastră și a noastră, a tuturor!

O dezvoltare frumoasă și trainică a țării noastre -România.

Succes!

R: Irina Velea