Fermele în familie

ferma-familialaFerma în familie poate fi o idee de afacere pentru familie mai ales că se poate finanța prin fonduri nerambursabile. Anul acesta, mai precis pe la jumătatea anului se va deschide o nouă schemă pe Programul Național de Dezvoltare  Rurală.

Și iată că astfel PNDR-ul ne ajută din nou! O proaspătă măsură așteaptă liniștită la semafor să primească verde pentru deschidere. Așadar, fuga la pregătiri, nu vrem să ne prindă pe nepusă masă!

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror activitate este situată în România noastră frumoasă și bineînțeles este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Mai detaliat, categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe această măsură,  sunt:

 • Persoană fizică;
 • Persoană fizică autorizată;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate agricolă;
 • Societate cooperativă agricolă;
 • Grup de producători, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Multă varietate, nu-i asa?

Nu uitați că trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

‐ să fiți persoană fizică sau juridică română cu capital 100 % privat;

‐ capitalul/ acţionariatul eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin;

‐ să acţionaţi în nume propriu;

‐ să asigurați surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Inportant este să vedem ce putem finanța. Iată pe scurt, prioritățile:

 • Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă;
 • Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
 • Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte: echipamente pentru producerea de furaje, diverse instalaţii de muls animăluțele, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, ș.a.m.d.;
 • Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie;
 • Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie
 • Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
 • Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
 • Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, energie verde este la loc de cinste în aceste vremuri, Soarele fiind prietenul nostru cel mai bun din acest punct de vedere;
 • Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 • Investiţii în apicultură;
 • Investiţii pentru procesarea produselor agricole;
 • Costurile generale ale proiectului, precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor;
 •  Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 • Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Şi bineînţeles, cea mai importantă chestiune de pe lista noastră, câţi bani puteți primi: ei bine, ponderea sprijinului nerambursabil poate fi de maxim 70%, reprezentând 87.500 Euro. Nu-i rău pentru începutul unei mici afaceri, nu-i așa?

După ce v-am prezentat în mare despre ce este vorba, haideți să cunoaștem și câteva ”picanterii”:

– sunt disponibile finanţe cam pentru 1.000 de ferme (50 mil Euro disponibili), destul de multicele, așa că există șanse mari de câștig! Fuguța la depunere!

– o nouă găselniță a PNDR-ului: pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va pune la dispoziție modele de proiecte și informații tehnice pentru ferme de legume în câmp și în spații protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de creștere și îngrășare porcine și ferme de găini outoare, livadă de pomi și arbuști; cel mai bine însă este să vă angajați un consultant care nu vă va costa așa de mult în primă fază, de obicei firmele de consultanță solicitând puțini bani în avans (sume gândite în funcție de complexitatea proiectului);

– se dorește scurtarea duratei de obținere a fondurilor; cum înainte dura cam 6 luni pentru ca un proiect să fie declarat câștigător și alte câteva luni pentru a începe implementarea și a intra în posesia primei tranșe de bani, acum se prea poate ca aceste intervale de timp  să fie reduse considerabil, mai ales că se va crea un fond de creditare de către MADR iar doritorii își vor putea susține proiectele fără probleme; practic solicitantul merge o singură dată la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit atât cu cererea de finanțare cât și cu cererea pentru credit, nemaifiind nevoit să bată la ușa zecilor de instituții neprietenoase pentru a obține un credit;

–  fermele de familie reprezintă un concept nou, iar autorităție speră că acest concept va conduce la dezvoltarea satului românesc; de asemenea, se dorește continuitatea acestui concept și în 2014-2020 cu disponibilități bănești mult mai mari și cu o rată de cofinanțare UE de până la 80%; așa visează mai marii noștri, acum să sperăm că aceste vise vor fi de bun augur și se vor adeveri;

– și cea mai importantă informație care sper să vină în sprijinul cititorilor noștri este legată de ” Sistemul expert” funcțional pe site-ul APDRP care vă ajută în vederea stabilirii eligibilității ideii dumneavoastră. Completați un chestionar  online și veți primi chiar și o estimare de punctaj pentru proiectul dumneavoastră.

Acestea fiind spuse, spor la lucru în familie – cel mai frumos business: sănătos, revigorant și cu multă afecțiune pentru familie și natură!

R: Irina Velea