Actele caritabile – un bun brand de companie

caritateConsumatorul din ziua de azi are mult mai multe aşteptări. Acesta are acces la informaţii despre companiile de pe piaţă şi aşteaptă de la acestea să producă un impact mult mai mare asupra societăţii. În acest context, actele caritabile devin o oportunitate de construire a brandului. Aceasta presupune schimbarea mentalităţii în privinţa gesturilor caritabile, de a nu le mai privi drept obligaţie, ci drept oportunitate şi responsabilitate.

Pentru a construi un brand pentru afacerea ta prin acte de caritate este necesară înţelegerea a cinci nivele de relevanţă al acestora şi anume:

1) Sprijinirea industriei din care face parte afacerea ta cât şi implicarea în problemele care ţin de aceasta. Dacă compania ta activează în domeniul industriei alimentare un act caritabil la îndemână care va ajuta la construirea unui brand mai puternic conturat ar fi implicarea în promovarea unei alimentaţii sănătoase, sau în promovarea campaniilor ce atrag atenţia asupra exceselor alimentare.

2) Implicarea în comunitatea locală. Clienţii companiei tale sunt membrii comunităţii şi au tendinţa de a sprijinii firmele care demonstrează apartenenţa şi loialitate faţă de oameni. Sponsorizarea unui program ce are ca scop reabilitarea sau crearea de spaţii verzi este un bun exemplu.

3) Relevanţa actelor caritabile pentru grupul ţintă al companiei. Un studiu de cercetare, care să puncteze care sunt problemele şi lucrurile cu care publicul companiei rezonează, va arăta care este direcţia care ar trebui urmată în facerea de gesturi caritabile pentru a atrage atenţie, respect şi sprijin. Astfel se va crea oportunitatea cultivării şi dezvoltării unor valori comune.

4) Diferenţierea de companiile concurente de pe piaţă. Dacă compania activează ca în exemplu de mai sus în domeniul industriei alimentare, este la îndemână achiziţionarea de materii prime de la producătorii locali. Astfel se poate dezvolta o platformă de brand care să diferenţieze produsele companiei tale de cele ale companiilor concurente prin apelarea la autenticitate, loialitate, responsabilitate.

5) Adoptarea unei strategii care să urmărească atât atingerea unui profit cât şi al implicării în progresul social al comunităţilor în care sunt plasate produsele companiei tale. Piaţa actuală presupune presiuni în privinţa reducerii costurilor, cât şi dificultăţi în ceea ce priveşte lipsa materiilor prime. O companie care doreşte să capete greutate şi vechime pe piaţă trebuie să înţeleagă aceste probleme şi să dezvolte strategii care combină atât implicarea în problemele sociale cât şi dezvoltarea capitalului.

Cinci căi care să ajute la implicarea actelor de caritate în construirea brandului companiei tale:

1) Alege să donezi o sumă fixă din procentul vânzărilor către o cauză caritabilă sau un program de sprijin al comunităţii. În acest fel consumatorii ştiu că alegerile pe care le fac când achiziţionează un produs, contribuie la schimbări sociale. Compania va atrage un plus de interes din partea publicului.

2) Lansează o campanie de social-media în scopuri caritabile. O pagină de Facebook dedicată unui program social dezvoltat sau promovat de compania ta ar fi un exemplu în acest sens. Fiecare like dat paginii va genera donarea unei sume fixe de către compania ta respectivului program. În acest fel se atrage atât publicitate cât şi promovarea unor cauze juste.

3) Sponsorizează evenimentele comunităţilor în care compania ta îşi plasează produsele. O altă oportunitate ar fi impunerea unor ore de voluntariat angajaţilor la anumite intervale de timp, fapt ce ar duce la legături mult mai strânse cu publicul.

4) Sponsorizează prin compania ta o organizaţie de caritate şi dezvoltă un parteneriat durabil cu aceasta. În acest fel se va crea un brand comun, cu o mai mare vizibilitate prin transmiterea unui mesaj ce promovează atât o imagine profesională cât şi una a implicării în societate.

5) Implică-te personal în actele de caritate. Astfel, angajaţii companiei tale se vor simţi inspiraţi să se implice la rândul lor în comunitate şi vor îmbunătăţi imaginea ta în cadrul companiei pe care o conduci.

Succesul unui brand constă în a face publicul să simtă că participă la cauză dreaptă şi dăruiesc atunci când aleg un anumit produs. În acest fel compania care îşi construieşte imaginea prin asocierea cu programe sociale şi prin facerea de acte caritabile oferă o recompense emoţionale consumatorilor şi atrage loialitate de lungă durată. Majoritatea companiilor care au trecut testul timpului şi au acumulat vechime de zeci sau sute de ani au avut o puternică relaţie cu comunitatea, nu numai comercială, cât şi una de implicare şi interdependenţă.

Prin urmare, actele de caritate sunt una dintre cele mai bune haine pe care le poate îmbrăca construirea unui brand de companie.